Certyfikat ukończenia kursu szkoleniowego typu B firmy RHEINZINK Polska Sp. z o.o. uzyskany w styczniu 2010 roku.
Szkolenie to służy do wzbogacenia posiadanych wcześniej umiejętności. Wraz ze wzrostem poziomu trudności dachu uczestnicy uczą się tworzenia szczegółowych rozwiązań na dużym modelu dachu. Wszystkie prace wykonywane są w kolejności obowiązującej na placu budowy.