Ukończenie kursu czeladnika w zawodzi BLACHARZ. Certyfikat wydany w maju 2009 roku przez Mazowiecki Oddział Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy.